Chính sách hoàn tiền

Quy định chung

Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ. Số tiền và phương thức hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể được nêu trong chính sách này.

Chính sách hoàn tiền

 • Hoàn tiền toàn bộ 100%: Khách hàng sẽ nhận lại 100% số tiền dịch vụ trong vòng 15 ngày đầu tiên từ khi kích hoạt.
 • Hoàn tiền một phần: Từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt, khách hàng sẽ nhận lại số tiền còn lại sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng.
 • Hoàn tiền sau 30 ngày: Chỉ áp dụng trong trường hợp nâng cấp hoặc chuyển đổi gói dịch vụ. Số tiền dư sau khi trừ chi phí cho gói mới sẽ được cộng vào tài khoản (credit) của khách hàng tại ZHOST, không quy đổi thành tiền mặt.

Điều kiện áp dụng hoàn tiền

 • ZHOST chỉ xử lý hoàn tiền khi nhận được yêu cầu qua Ticket hoặc Email.
 • Áp dụng cho dịch vụ thanh toán kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.
 • Mỗi khách hàng chỉ được áp dụng chính sách hoàn tiền một lần duy nhất. Yêu cầu sẽ bị từ chối nếu:
  • Cùng người yêu cầu (cùng số CMND, thẻ căn cước).
  • Sử dụng tên miền đã được hoàn tiền trước đó.
  • Số điện thoại đăng ký đã từng được hoàn tiền.
 • Không áp dụng cho các dịch vụ tên miền, bản quyền phần mềm, thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ và SSL.
 • Không áp dụng cho khách hàng là đại lý hosting/tên miền.
 • Không áp dụng cho các dịch vụ đăng ký qua chương trình khuyến mãi.
 • Không áp dụng cho dịch vụ vi phạm quy định sử dụng hoặc gây lỗi cho dịch vụ.

Thủ tục hoàn tiền

 • Yêu cầu hoàn tiền gửi qua ticket tại id.zhost.vn hoặc từ email quản lý tài khoản tới info@zhost.vn.
 • ZHOST sẽ tiếp nhận và phản hồi trong vòng 12-24 giờ.
 • Hoàn tiền thực hiện trong 7-14 ngày kể từ khi yêu cầu được chấp nhận.
 • Hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu. Khách hàng chịu phí giao dịch nếu có.
 • Yêu cầu hoàn tiền dưới 100,000đ sẽ được chuyển vào tài khoản dư tại ZHOST để sử dụng cho dịch vụ khác.

Thay đổi chính sách

ZHOST có quyền thay đổi nội dung chính sách này để phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và cập nhật thông tin qua email hoặc văn bản thông báo.