Hướng Dẫn Kết Nối Remote Desktop Đến VPS

1a 01.07.2024

Remote Desktop cho phép bạn kết nối và điều khiển máy tính từ xa qua mạng. Nó cho phép bạn truy cập vào giao diện người dùng của máy tính từ xa, thực hiện các công việc truy cập tập tin, chạy ứng dụng như thể bạn đang ngồi trực tiếp trước máy tính đó. Remote Desktop thường được sử dụng để hỗ trợ kỹ thuật, làm việc từ xa và quản lý hệ thống.

Mở cửa sổ Windows => Tìm kiếm Remote Desktop => Chọn Remote Desktop Connection

2a 01.07.2024

Điền IP VPS

3a 01.07.2024

Điền thông tin đăng nhập

    • Username: administrator (mặc định)
    • Password: Mật khẩu VPS của bạn được cấp
    • Remember me: Ghi nhớ thông tin đã đăng nhập (tùy chọn)

4a 01.07.2024

Kết nối máy chủ VPS từ xa thành công

5a 01.07.2024

 

Hoàn Tất Remote Desktop.