Trung tâm tài liệu - Zhost

banner-danhsach_tailieu

CyberPanel

Tạo Packages Trên CyberPanel

Đăng Nhập Vào CyberPanel Tim mục Packages -> Create Package Package Name (tên gói) Disk Space (dung lượng đĩa tùy chỉnh hoặc để là 0 = unlimited) Domain (số lượng tên miền hoặc để là 0 = unlimited) Bandwidth (băng thông) FTP Accounts (số lượng Tài khoản FTP) Databases: (số lượng cơ sở dữ liệu) Email (số…

Tạo Website WordPress Trên CyberPanel

Đăng Nhập Vào CyberPanel *Lưu ý: 1. Hãy đảm bảo rằng tên miền của bạn đã được trỏ đúng IP về Hosting hoặc VPS của bạn. (ở đây tên miền của tôi đã trỏ đúng về IP Hosting của mình là 103.152.164.199) 2. Tải bản code wordpress đã được phát hành tại linkhttps://wordpress.org/download/releases/ ở đây…