Quản Lý Định Tuyến Nhiều Cổng Mạng Trên Một Máy Chủ Ảo – Ubuntu

2a1 14.06.2024

I. Giới Thiệu

Network Ubuntu thường được dùng để chỉ các công cụ và cài đặt liên quan đến mạng trong hệ điều hành Ubuntu. Ubuntu, là một bản phân phối Linux phổ biến, cung cấp nhiều công cụ và phương pháp để quản lý mạng.

1. Network Manager là một công cụ phổ biến trên Ubuntu để quản lý kết nối mạng. Nó cung cấp cả giao diện đồ họa (GUI) và dòng lệnh (CLI).

-Giao diện đồ họa
-Dòng lệnh (nmcli)

2. Netplan là công cụ mặc định trên Ubuntu để cấu hình mạng, thay thế cho các công cụ như ifupdown trong các phiên bản trước. Bạn có thể quản lý việc định tuyến cho từng giao diện mạng một cách đơn giản.
Ví dụ: nếu chúng ta có một VM được kết nối với hai mạng LAN riêng biệt bằng hai card mạng và rõ ràng là hai cổng, chúng ta phải quản lý việc định tuyến các gói, vì Linux được biết là định tuyến mọi thứ đến cổng mặc định.

II. Cấu Hình Network

  1. Cài đặt gói iproute2
   Zhost Tutorial
   apt install iproute2

   Quá trình cài đặt gói sẽ diễn ra…….Done
   2b 14.06.2024
  2. Sửa tệp rt_tables
   Thêm 2 dòng vào cuối file:

   800 800
   801 801
   Zhost Tutorial
   sudo nano /etc/iproute2/rt_tables
   3b 14.06.2024
   Lưu file và thoát.
   Định nghĩa các bảng định tuyến tùy chỉnh: Bằng cách thêm các dòng như 800 800801 801, bạn đang định nghĩa hai bảng định tuyến mới với số thứ tự tương ứng là 800 và 801. Các bảng định tuyến này có thể được sử dụng để quản lý lưu lượng mạng theo cách riêng biệt.
  3. Sửa đổi conf. của netplan
   Zhost Tutorial
   nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

   (Ở đây, ta thêm các cài đặt chính sách và quy tắc định tuyến cho giao diện. Thay IP, Subnet, Gateway và MAC theo thông tin hệ thống bạn cung cấp.)
   Zhost Tutorial
   network:
    version: 2
    ethernets:
     eth0:
      addresses:
       - 103.152.164.101/24
      match:
       macaddress: bc:24:11:e6:4c:ed
      nameservers:
       addresses:
        - 8.8.8.8
       search:
        - zhost.vn
      set-name: eth0
      routes:
       - to: 0.0.0.0/0
        via: 103.152.164.1
        table: 801
      routing-policy:
       - from: 103.152.164.101
        table: 801
        priority: 200
     eth1:
      addresses:
       - 103.173.67.169/24
      gateway4: 103.173.67.1
      match:
       macaddress: bc:24:11:42:6f:c5
      nameservers:
       addresses:
        - 8.8.8.8
       search:
        - zhost.vn
      set-name: eth1
      routes:
       - to: 0.0.0.0/0
        via: 103.173.67.1
        table: 800
      routing-policy:
       - from: 103.173.67.169
        table: 800
        priority: 300

Lưu file và thoát.

Dùng lệnh áp dụng cấu hình mạng:

Zhost Tutorial
sudo netplan apply

Kết quả check 2 IP:
4b 14.06.2024


Hoàn Tất Định Tuyến Nhiều Cổng Mạng Trên Ubuntu.