Hướng dẫn thêm SSH Key trên dịch vụ Cloud VPS (Z-Cloud)

  • Bạn sẽ mất hoàn toàn nếu lộ mật khẩu.
  • Các attacker có thể sử dụng Brute Force Attack để dò tìm mật khẩu

Do đó, Zhost khuyến khích các bạn làm quen với SSH Key để đăng nhập vào VPS, cũng như sử dụng nó để xác thực các kết nối từ bên ngoài vào cho an toàn hơn.

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn thêm SSH Key vào Cloud VPS để thực hiện đăng nhập không dùng mật khẩu.

Các bước thực hiện như sau:

Truy cập vào dịch vụ Cloud VPS

Đăng nhập vào Zhost ID –> Click vào các dịch vụ của bạn.
1aedit 24 03 23 6

Chọn vào dịch vụ Cloud VPS mà bạn muốn thêm SSH Key
2aedit 24 03 23 4

Thêm SSH Key cho Cloud VPS

Trong giao diện Control Panel dịch vụ Cloud VPS –> Kéo xuống phần Thông tin VPS của bạn.

Bấm vào biểu tượng Edit phía bên phải.
2a1 24 03 23Tại cửa sổ Edit Server bạn hãy nhập Public Key của bạn vào ô SSH Public key và bấm Confirm.
3a 24 03 23

Để VPS nhận public key bạn vừa thêm vào bạn cần khởi động lại VPS.

Bấm vào nút khới động lại VPS.
4a 24 03 23Bấm Confirm để xác nhận khởi động lại.
5a 24 03 23Chờ VPS khởi động lên bạn có thể SSH vào VPS của mình sử dụng Private key.

Đăng nhập vào Cloud VPS sử dụng SSH Key

Bạn có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ kết nối SSH như Putty, Secure CRT… Ở đây Zhost sử dụng Putty.
Nhập địa chỉ IP (1) và Port kết nối SSH của VPS (2).

Để sử dụng SSH Key, ở menu bên phải chọn đến SSH –> Auth.

huong dan them ssh key vao cloud vps 3

Bấm nút Browse… và chọn đến file Private của bạn –> Bấm Open để kết nối.huong dan them ssh key vao cloud vps 4Nhập User login as là root và bấm enter.

VPS đã xác thực SSH Key thành công.

huong dan them ssh key vao cloud vps 5

Bỏ xác thực SSH bằng mật khẩu cho Cloud VPS

Sau khi đã SSH sử dụng SSH Key thành công, bạn nên tắt chức năng sử dụng mật khẩu.

Để tắt chức năng sử dụng mật khẩu, bạn mở file /etc/ssh/sshd_config, tìm và sửa các giá trị của các tham số như ở dưới:

PasswordAuthentication no
UsePAM no

Lưu lại và thoát.

Khởi động lại dịch vụ SSH bằng lệnh

service sshd restart

Chúc các bạn thành công!