Hướng dẫn thêm Domain Pointer trên DirectAdmin (2 tên miền chung 1 hosting)

Zhost muốn giới thiệu với bạn về: Domain Pointer
Domain pointer là dạng domain chạy song song với domain chính. Khi cấu hình domain pointer, bạn sẽ có 2 domain chạy trên 1 hosting, 1 website, 1 database. Domain Pointer trong Direct Admin là chức năng cho phép nhiều tên miền chạy chung một mã nguồn, database. Cho dù bạn gõ tên domain nào vào thanh địa chỉ trong web browse đều đến 1 website của bạn trong hosting.

Truy cập Hosting của bạn -> Chọn Domain Pointer
1 31 03 23

Chọn Create Domain Pointer
2 31 03 23

Cửa sổ tạo tên miền song song sẽ hiện ra
3 31 03 23

Kết quả sau khi tạo
4 31 03 23

Trâng trọng và cảm ơn!