Cấu hình riêng phiên bản PHP cho từng Website trên cùng Hosting dùng CloudLinux

Bạn đang có nhiều Website, Sub-domain trên cùng một gói Hosting? Mỗi website của bạn yêu cậu một phiên bản PHP khác nhau? Đừng lo lắng, bài viết này Zhost sẽ hướng dẫn cách bạn có thể cấu hình chạy riêng phiên bản PHP cho từng Website.

Hiện nay, hầu hết các nhà cung cấp Hosting trong đó có Zhost sẽ sử dụng hệ điều hành CloudLinux OS cho hệ thống Hosting của mình do tính ưu việt về bảo mật. Mặc định, khi dùng tính năng “Select PHP Version” của CloudLinux để chọn phiên bản PHP, thì tất cả các Website nằm trong gói Hosting đó sẽ được áp dụng phiên bản PHP đã chọn.

huong-dan-chay-nhieu-php-version-01

Vậy để cấu hình riêng phiên bản PHP cho từng website trong trường hợp này, chúng ta sẽ dùng phương án khai báo trong file .htaccess.

Thêm đoạn code dưới đây vào dưới file .htaccess nằm trong thư mục gốc của Website.

Tuỳ thuộc vào Hosting sử dụng Mode PHP nào mà bạn sử dụng code cho phù hợp.

Hosting sử dụng LSPHP

Zhost đang sử dụng mode này cho hosting của mình.

Zhost Tutorial
<FilesMatch "\.(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-httpd-alt-php71___lsphp
</FilesMatch>

Hosting sử dụng suPHP

Zhost Tutorial
AddHandler application/x-httpd-php71 .php .php5

Hosting sử dụng PHP-FPM

Zhost Tutorial
<IfModule mime_module>
  AddHandler application/x-httpd-alt-php71 .php .php5 .phtml
</IfModule>

Đối với cả 03 trường hợp trên, hãy thay thế php71 thành phiên bản PHP mà bạn muốn chạy cho Website, ví dụ:

PHP 7.4 --> php74

PHP 8.0 --> php80

Như vậy là Website của bạn đã được cấu hình để chạy phiên bản PHP chỉ định.

Zhost chúc bạn thành công.