Hướng dẫn thay đổi múi giờ (timezone) cho VPS Linux

Theo mặc định, các Cloud VPS chạy hệ điều hành linux như CentOS hay Ubuntu… sẽ sử dụng múi giờ quốc tế UTC.

Để kiểm tra múi giờ hiện tại trên server, bạn chạy lệnh sau:

Zhost Tutorial
timedatectl

Server đang nhận UTC

Zhost Tutorial
root@airmobiprod:~# timedatectl
        Local time: Fri 2024-05-24 10:30:27 UTC
      Universal time: Fri 2024-05-24 10:30:27 UTC
         RTC time: Fri 2024-05-24 10:30:27
        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
       NTP service: active
     RTC in local TZ: no

Để thay đổi múi giờ cho VPS, trước tiên bạn cần kiểm tra xem VPS hỗ trợ các múi giờ nào bằng lệnh:

Zhost Tutorial
timedatectl list-timezones
Zhost Tutorial
root@airmobiprod:~# timedatectl list-timezones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
Africa/Bangui
Africa/Banjul
Africa/Bissau
Africa/Blantyre
Africa/Brazzaville
Africa/Bujumbura
Africa/Cairo
Africa/Casablanca
Africa/Ceuta
Africa/Conakry
Africa/Dakar
Africa/Dar_es_Salaam
Africa/Djibouti
Africa/Douala
Africa/El_Aaiun
Africa/Freetown
Africa/Gaborone
Africa/Harare
Africa/Johannesburg
Africa/Juba
Africa/Kampala
Africa/Khartoum
Africa/Kigali
Africa/Kinshasa
Africa/Lagos

Sau đó bạn chạy lệnh timedatectl set-timezone [time_zone] để thay đổi. Ví dụ Zhost sẽ cài đặt múi giờ Việt Nam (UTC +7) cho server bằng lệnh sau:

Zhost Tutorial
timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Trong đó Asia/Ho_Chi_Minh là múi giờ của Việt Nam.

Kiểm tra lại cài đặt bằng lệnh timedatectl và đã thấy Time zone mới đã nhận.

Zhost Tutorial
root@airmobiprod:~# timedatectl
        Local time: Fri 2024-05-24 17:42:10 +07
      Universal time: Fri 2024-05-24 10:42:10 UTC
         RTC time: Fri 2024-05-24 10:42:10
        Time zone: Asia/Ho_Chi_Minh (+07, +0700)
System clock synchronized: yes
       NTP service: active
     RTC in local TZ: no

Chúc bạn thành công!