Cách kiểm tra IP Public đi ra internet trên Linux

Trong bài viết này Zhost sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra địa chỉ IP Public đi ra internet trong trường hợp Cloud Server hoặc VPS của bạn không cấu hình IP Public vào OS mà được NAT qua Router.

Cách 01: Sử dụng wget

Bạn sử dụng một trong các lệnh dưới đây:

Zhost Tutorial
$ wget -qO- http://ipecho.net/plain | xargs echo
$ wget -qO - icanhazip.com

120.88.41.175

Cách 02: Sử dụng curl

Bạn sử dụng một trong các lệnh dưới đây:

Zhost Tutorial
$ curl ifconfig.co
$ curl ifconfig.me
$ curl icanhazip.com

120.88.41.175

Cách 03: Sử dụng host

Bạn sử dụng một trong các lệnh dưới đây:

Zhost Tutorial
$ host myip.opendns.com resolver1.opendns.com | grep "myip.opendns.com has" | awk '{print $4}'

120.88.41.175

Zhost chúc bạn thành công!