Hướng dẫn sử dụng tính năng Create/Restore Backups trên DirectAdmin

Backup dữ liệu website: (Data backup) có thể hiểu là hành động sao chép / sao lưu lại toàn bộ nội dung và các dữ liệu gốc quan trọng của một website phòng khi website gặp sự cố hay khi cần chuyển qua website khác.

Restore: Là khôi phục dữ liệu bản backup

Trong bài viết này Zhost sẽ hướng dẫn các bạn tạo backup và restore dữ liệu trên Hosting DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau:

Tạo bản Backup

Đăng nhập vào tài khoản hosting của bạn –> Chọn Create/Restore Backups

1 29 09 22

Chọn dữ liệu cần backup, hoặc chọn hết để backup toàn bộ dữ liệu trên hosting –> bấm Create backup.

2 29 09 22

3 29 09 22

Quá trình backup đang được diễn ra và chạy ngầm trong hệ thống

3 untitled

Sau khi bạn backup được tạo thành công –> Hosting sẽ có thông báo tại Message System.

4 29 09 22

Nếu tạo backup thành công sẽ có thông báo như hình.

5 29 09 22

Bạn có thể truy cập vào File Manager để kiểm tra bạn backup được lưu tại thư mục Backups.

6 29 09 22

Khôi phục bản backup

Để khôi phục được files backup cần đạt được các yếu tố sau.

  • file backup là file .gz ( tốt nhất là chưa giải nén là file nguyên gốc khi tạo backup tải về)
  • Trùng user với host tạo backup

Tải file backup lên đường dẫn Files Manager -> thư mục Backups

Tại giao diện DirectAdmin –> Chọn Create/Restore Backups.

1 29 09 222

Chọn files backup cần khôi phục –> Select Restore Option

7 29 09 22

Chọn các phần cần khôi phục –> Bấm Restore Selectd Items

8 29 09 22

Quá trình restore sẽ chạy ngầm ở hệ thống.

9 29 09 22

Sau khi khôi phục xong bạn cũng sẽ nhận được một thông báo từ hosting như hình dưới.

10 29 09 22

Vậy là Zhost đã hướng dẫn xong quá trình tạo và khôi phục backups

Nếu cần hỗ trợ liên hệ Zhost để được hỗ trợ nhé!