Hướng dẫn tạo Subdomain trên hosting DirectAdmin

Bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn tạo Subdomain trên Hosting DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau:

Đăng nhập vào DirectAdmin –> Chọn Subdomain Management

1b 28 09 22

Nhập tên Subdomain muốn tạo –> Bấm Add Subdomain

2b 28 09 22

3b 28 09 22

Subdomain đã được tạo thành công, để kiểm tra bạn hay thực hiện truy cập vào File manager theo đường dẫn domains/dommain/public_html 

Subdomain được tạo sẽ nằm trong thư mục public_html bây giờ chúng ta có thể up code và để trong thư mục của Subdomain.

4b 28 09 22

Chúc các bạn thành công!!!!!!!