Hướng dẫn tạo Database và Import/Export Database trên hosting DirectAdmin

Tạo Databases

Đăng nhập vào DirectAdmin –> Chọn MySQL Management

1a 29 09 22

Create new Database để tạo Database mới

2a 29 09 22

Nhập các thông tin khởi tạo Database mới như hình dưới –> Bấm Create

3a 29 09 22

Tạo Database mới thành công, sẽ xuất hiện bảng thông tin, bạn hãy lưu lại thông tin này để cấu hình vào trong code.

4a 29 09 22

Import dữ liệu vào Database

Tuy cập vào MySQL Management –> phpMyAdmin

5a 29 09 22

Đăng nhập với use và password đã tạo ở trên để vào phpMyAdmin
6a 29 09 22

Tại giao diện phpMyAdmin thực hiện Import Database theo các bước sau:

  • Chọn DB cần import dữ liệu
  • Chọn vào tab Import
  • Chọn file .sql chứa dữ liệu
  • Bấm Go để thực hiện Import

7a 29 09 22

Export Database

Tại giao diện phpMyAdmin thực hiện các bước sau để Export Database:

  • Chọn Database cần Export
  • Chọn Tab Export
  • Method – chọn Quick
  • Bấm Go để thực hiện Export

8a 29 09 22

Chúc mọi người thành công!