Hướng dẫn sử dụng Softaculous và cài đặt WordPress trên Directadmin

Softaculous là một thư viện tập lệnh thương mại tự động hóa việc cài đặt các ứng dụng web thương mại và mã nguồn mở cho một trang web. Các tập lệnh mềm được thực thi từ khu vực quản trị của bảng điều khiển trang web, thường thông qua một công cụ giao diện như cPanel, Plesk, H-Sphere, DirectAdmin và InterWorx.

WordPress là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở miễn phí viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP đi cùng với cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB. Thành phần chính bao gồm một kiến trúc plugin và một hệ thống template.

Login vào trang chủ hosting của bạn
1 03 04 23

Bạn tìm đến WordPress -> Chọn Install
2 03 04 23

Cấu hình WordPress:
Software Setup

 • Choose Protocol: chọn http:// (chọn https:// khi website có chứng chỉ SSL)
 • Choose Domain: chọn tên miền bạn muốn cài wordpress
 • In Directory: chọn thư mục chứa dữ liệu hoặc có thể bỏ trống để dữ liệu vào trực tiếp folder public_html
 • Chọn phiên bản WordPress (ở đây Zhost chọn 6.0)

Site Settings

 • Site name: Đặt tên cho website
 • Site Description: Mô tả trang web của bạn
 • Enable Multisite (WPMU): Cho phép bạn tạo và chạy nhiều trang web WordPress từ một bảng điều khiển WordPress duy nhất.
 • Disable WordPress Cron: Trang web WordPress của bạn có một hệ thống lập lịch tích hợp được gọi là wp-cron. Nó thực hiện các tác vụ nhạy cảm với thời gian như kiểm tra các bản cập nhật, xuất bản các bài đăng đã lên lịch, tự động tạo bản sao lưu thường xuyên , gửi email được kích hoạt, v.v.  nếu trang web của bạn có nhiều lưu lượng truy cập, thì wp-cron sẽ được kiểm tra thường xuyên, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trang web của bạn.

Admin Account

 • Admin Username: Tên quản trị vào link quản trị web
 • Admin Password: Mật khẩu quản trị vào link quản trị web
 • Admin Email: Mail quản trị trong link quản trị web và nhận thông tin của website

Choose Language (Chọn ngôn ngữ)
Select Plugin(s)
(có thể bỏ qua)
3 03 04 23 1

Advanced Options

 • Database Name: Tên cơ sở dữ liệu
 • Table Prefix: tố bảng (table prefix) là `wp_` hoặc `wp1_` hoặc thậm trí `wordpress_` , việc bạn thay đổi tiền này sẽ làm tăng bảo mật để bảo vệ CSDL WordPress của bạn.
 • Backup Location: Vị trí lưu bản backup database
 • Backup Rotation: lượt backups
  4 03 04 23

 Select Theme (Bạn có thể chọn giao diện theo ý muốn tại đây) -> Chọn Install
5 03 04 23

Vui lòng đợi tiến trình cài đặt
6 03 04 23

Sau khi cài đặt thành công kết quả chúng ta có website mới
7 03 04 23

 

Trân trọng và cảm ơn!