Hướng dẫn cấu hình Site Redirects trên DirectAdmin

Zhost sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chức năng Site Redirects. Redirect chính là chuyển hướng link, là sự chuyển đổi từ URL này sang URL khác.

Login trang chủ Hosting của bạn
Chọn Site Redirects
1a 02 04 23

Chọn CREATE NEW DIRECT
2a 02 04 23

Chúng ta cấu hình trong Site Redirect DirectAdmin
4a 02 04 23
Redirect Type:
. 301 – Permanent
: Là một phương pháp chuyển tiếp nhằm thông báo cho các trình duyệt và những công cụ tìm kiếm rằng trang webpage hoặc website đó đã được di chuyển hoàn toàn đến một địa chỉ mới. Song song đó, khi mọi người truy cập vào địa chỉ trang web cũ sẽ tự động được chuyển sang địa chỉ mới.
. 302 -Temporary: Là một mã trạng thái HTTP với mục đích thông báo rằng URL hoặc trang đến đã được chuyển hướng tạm thời sang một truy cập địa chỉ mới nhưng vẫn dựa trên URL cũ, thường được sư dụng trong trường hợp bảo trì, nâng cấp trang web.
. 303 – Replaced: Là mã phản hồi xuất hiện khi người dùng gửi yêu cầu truy cập cho một vị trí khác. Máy chủ sẽ chuyển yêu cầu truy cập đến vị trí đó.

Hoàn thành cấu hình
5a 02 04 23

Test kết quả chuyển hướng website Smilebaby.vn -> Canopus.cf
6a 02 04 23

Trân trọng và cảm ơn!