Hướng dẫn sử dụng Cron Jobs trên Directadmin

Cron Jobs là chức năng dùng để thực thi định kì lệnh nào đó trong một khoảng thời gian được xác định trước bởi quản trị viên hosting. Hiểu đơn giản, Cron Jobs là một chương trình giúp xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại ở lần sau. Nó đưa ra một lệnh để lên lịch “làm việc” cho một hành động cụ thể, tại một thời điểm cụ thể mà cần lặp đi lặp lại.

  • Tự động Backup dữ liệu hệ thống định kì
  • Tự động gửi email: email định kì cho khách hàng, gửi báo giá hay thông báo các bản tin mới theo thời điểm do khách hàng của bạn tùy chọn, …
  • Tự động thực hiện một lệnh nào đó trong Linux do người dùng tạo ra: cập nhật số liệu, quét chỉ mục, cache dữ liệu hệ thống, …

Sử dụng Cron Jobs

Login hosting của bạn -> Đến Advanced Features -> Chọn Cron Job

1 04 04 23

Chọn CREATE CRON JOB

2 04 04 23

Cài đặt lịch làm việc

  • Current Time Thời điểm hiện tại
  • Minute phút của lệnh, giới hạn từ 0 – 59 phút.
  • Hour giờ của lệnh, giới hạn từ 1 – 23 giờ.
  • Day of month là ngày của tháng bạn muốn chạy tự động từ 1 – 31 ngày.
  • Month tháng cụ thể bạn chạy từ 1 – 12 tháng.
  • Day of the week là ngày trong tuần từ 0 – 7 ngày (tương ứng thứ 2 đến chủ nhật).
  • Command (phần này sẽ theo nhu cầu của bạn)

Phần PREVENT E-MAIL (Nếu chọn nó có nghĩa là không nhận thông báo mỗi khi cron job thực thi/ Không chọn là không nhận thông báo về mail khi cron job thực thi)
VD: Ở đây Zhost để là 9 giờ 30 phút sáng để backup domain smile.vn

3 04 04 23

 

Lịch làm việc đã được tạo
4 04 04 23

Trân trọng và cảm ơn!