Hướng chỉnh sửa domain trên DirectAdmin

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa domain trên Hosting DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau:

Đăng nhập tài khoản Hosting của bạn –> chọn Domain Setup

1 28 09 22

Chọn Rename Domain

2 28 09 22

Chọn tên miền cần chỉnh sửa và nhập tên miền mới –> Bấm Rename

3 28 09 22

Tên miền đã được chỉnh sửa.

4 28 09 22

Chúc các bạn thành công!