Hướng dẫn khởi tạo Website WordPress trên DirectAdmin

Bài này Zhost sẽ hướng dẫn các bạn khởi tạo một website chạy wordpress trên hosting DirectAdmin của mình.

Tải WordPress

Trước tiên chúng ta sẽ tải WordPress ở trên trang của nhà phát hành qua link: https://vi.wordpress.org/download/releases/

Chọn phiên bản xong tải xuống với file .zip hoặc tar.gz

Upload code WordPress lên hosting

Đăng nhập vào Hosting DirectAdmin của bạn –> Truy cập vào File manager

1 03 10 22

Tiếp theo tìm đến thư mục để đặt code, public_html

Đường dẫn: files manager –> domains –> tên miền cần cài –> public_html

2 03 10 22

Để upload file chọn Upload file

3 03 10 22

Chọn file WordPress khi nãy tải về –> chọn Upload

4 03 10 22

File mã nguồn WordPress đã được Upload thành công.

5 03 10 22

Bấm vào Extract để giải nén file mã nguồn.

6 03 10 22

Chọn đường dẫn Public_html để giải nén.

7 03 10 22

Truy cập vào thư mục wordpress 

8 03 10 22

Chọn Select để tích tất cả những file và thư mục nằm trong wordpress.

Chọn Clipbloard thêm các lựa chọn vào bộ nhớ đệm.

9 03 10 22

Sau khi đã thêm vào bộ nhớ đệm quay ra thư mục public_html

Chọn Move Files di chuyển các file đã lựa chọn.

10 03 10 22

Vậy là các file code đã nằm trong thư mục public_html.

11 02 10 22

Tạo Database

Chọn MySQL Management

12 03 10 22

Create new Database: Tạo database mới

13 03 10 22

Điền thông tin cần thiết chọn Create Database sau khi điền xong để tạo thông tin

14 03 10 22

Sẽ xuất hiện bảng thông tin, bạn hãy lưu lại thông tin này để cấu hình vào trong code.

15 03 10 22

Cài đặt WordPress

Truy cập tên miền bằng trình duyệt

huong dan khoi tao website wordpress tren directadmin16

Sau khi truy cập sẽ xuất hiện bảng để chọn ngôn ngữ, chọn tiếp tục đến khi xuất hiện bẳng nhập thông tin, bạn hãy điền thông tin Database vừa tạo phía trên –> Nhấn Gửi

16 03 10 22

Bấm bắt đầu cài đặt.

huong dan khoi tao website wordpress tren directadmin18

Nhập các thông tin cho website để cài đặt –> Bấm cài đặt WordPress.

huong dan khoi tao website wordpress tren directadmin19

Chờ cho quá trình cài đặt thành công và bạn sẽ có thể sử dụng website mới của mình.

Chúc các bạn thành công!