Hướng dẫn nén và giải nén trên DirectAdmin

Bài này Zhost sẽ hướng dẫn các bạn cách giải nén và nén file bất kỳ trên DirectAdmin

Cách nén file/folder

Đăng nhập vào host bằng tài khoản DirectAdmin của bạn

Sau khi đã đăng nhập xong tiến hành truy cập vào file và chọn các file/folder bạn cần nén.

Tiếp theo tick vào Clipbload để add các file/folder đã chọn vào bộ nhớ đệm.

1b 02 10 22

Chọn Clipboard Actions -> Compress Files

2b 02 10 22

Đặt tên cho file nén –> Chọn định dạng nén (tar.gz) –> Bấm Compress để bắt đầu nén

3b 02 10 22

Làm theo các bước trên hệ thống sẽ nén và có thông báo khi hoàn thành.

4b 02 10 22

Các giải nén

Tìm đến file .zip hoặc tar.gr là files cần giải nén –> Chọn Extract giả nén

5b 02 10 22

Chọn đường dẫn nơi dữ liệu giải nén ra được lưu trữ –> Chọn Extract.

6b 02 10 22

Sau khi giải nén thành công –> Truy cập vào đường dẫn đã khai báo để kiểm tra.

7b 02 10 22

Chúc các bạn thành công.