Hướng dẫn cài SSL Let’s Encrypt cho tên miền trên Direct Admin

Tất cả các gói Hosting tại Zhost đều hỗ trợ tính năng SSL miễn phí được cung cấp mới Let’s encrypt, bạn hoàn toàn có thể cài đặt SSL miễn phí giúp bảo mật giao thức truyền tin (https) và tăng thứ hạng website trên các bộ máy tìm kiếm. Dưới đây là hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên truy cập vào host DirectAdmin

chọn phần SSL Certificates

1 04 10 22

Chọn tích Free & automatic certificate from Let’s Encrypt, đánh email cua bạn vào, chọn tích các domain cần cài SSL. Kéo xuống dưới chọn Save.

2 04 10 22

Sau khi cài thành công.

Giờ ta quay lại phần Domain Setup

3 04 10 22

Chọn đúng tên miền đã cài SSL. Tích vào Secure SSLForce SSL with https redirect sau đó chọn Modify

4 04 10 22

Sau đó bạn cần thêm đoạn sau vào .htaccess để tên miền tự chuyển hướng sang https

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Hãy thử truy cập vào web và xem kết quả