Thay đổi phiên bản PHP trên DirectAdmin (Non Cloud Linux)

Bài viết này Zhost sẽ hướng dẫn bạn các thay đổi phiên bản PHP cho website trên Hosting DirectAdmin không sử dụng Cloud Linux. Các bước thực hiện như sau:

Đăng nhập vào DirectAdmin của bạn –> Chọn Domain Setup

1a 04 10 22

Chọn Domain bạn muốn thay đổi phiên bản PHP

2a 04 10 22

Chọn PHP version selector

3a 04 10 22

Chọn phiên bản PHP phù hợp với Website của bạn –> Bấm Save. 4a 04 10 22

Phiên bản PHP đã được thay đổi.

5a 04 10 22

Chúc các bạn thành công!