Hướng dẫn xóa domain trên DirectAdmin

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn xoá một domain trên Hosting DirectAdmin khi không sử dụng.

Chọn vào Domain Setup

1 21 09 22

Chọn tên miền cần xóa xong chọn Delete để xóa

2 21 09 22

Sau khi xóa tất cả dữ liệu của tên miền đó sẽ bị xóa.

Nếu tên miền bạn muốn xoá là tên miền chính trong hosing (tên miền chính được bôi đen đậm) thì ta cần làm thêm một bước là Set tên miền chính cho một domain khác sau khi set xong quay lại bước xóa tên miền như bình thường.

3 21 09 22

Chúc các bạn thành công!