Hướng dẫn chuyển đổi non-www sang www và ngược lại trong file .htaccess

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn chuyển hướng website truy cập có www và ngược lại.

Các bước thực hiện như sau:

Truy cập file manager của Hosing –> Mờ và thêm nội dung phía dưới vào file .htaccess

  • Chuyển hướng www sang non-www
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.zhost.vn
RewriteRule ^.*$ https://zhost.vn%{REQUEST_URI} [R=301,L]

 

  • Chuyển hướng non-www sang www
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^zhost.vn
RewriteRule (.*) https://www.zhost.vn/$1 [R=301,L]

 

Truy cập web trên trình duyệt và xem kết quả

Chúc các bạn thành công!