Hướng dẫn tăng giới hạn dung lượng upload files trên DirectAdmin

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn tăng giới hạn dung lượng file upload trên DirectAdmin.

Để xem DirectAdmin của bạn đang giới hạn dung lượng file upload bao nhiêu, truy cập vào File manager –> Chọn upload, dung lượng tối đã có thể upload hiển thị tại thông số Max filesize.

1 27 09 22

Để thay đổi dung lượng file upload, bạn thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập DirectAdmin với tài khoản Admin –> Chọn Administrator Settings

2 27 09 22

Tìm đến thông số Max Request/Upload Size (bytes) –> Nhập dung lượng tối đa cho file upload –> Bấm save.

3 27 09 22

Vào File manager kiểm tra lại dung lượng file upload tối đa.

4 27 09 22

Chúc các bạn thành công nhé!