Kiểm tra lịch sử login trên Hosting DirectAdmin

Đăng nhập vào Hosting của bạn –> Chọn Login History

kiem tra lich su login tren hosting directadmin1

(Nếu bạn có nhiều tên miền thì kích vào tên miền bất kỳ sau đó chọn Login History)

Tại đây sẽ hiển thị ra lịch sử đăng nhập vào hosting của bạn bao gồm các trường thông tin:

  • Thời gian
  • Địa chỉ IP
  • Số lần đăng nhập sai.

kiem tra lich su login tren hosting directadmin2

Chúc các bạn thành công nhé!