Hướng dẫn fix lỗi error 500 internal server

Nguyên nhân gây ra lỗi có nhiều nguyên nhân như:

  • Hỏng tập tin .htaccess
  • Xung đột Plugin
  • Giới hạn bộ nhớ PHP
  • Lỗi phàn mềm máy chủ websever như PHP, Apache, open litespeed,….
  • Lỗi code

Có rất nhiều nguyên nhân nữa

Sau đây Zhost sẽ hướng dẫn xử lý lỗi Error 500 với nhưng nguyên nhân thường gặp phải.

Trong WordPress có 2 thứ quan trọng cần để lại là: wp-content và wp-config.php

Wp-content: Là nơi chứa dữ liệu như: Ảnh, theme, plugin …

Wp-config.php: Là nơi chứa tài khoản liên kết với Database.

Tất cả những file không phải file do mình up lên đều xóa hết

1 15 9 22a

Sau khi để lại những dữ liệu cần thiết ta up mã nguồn mới của wordpress.zip hoặc .tar.gz lên

Giải nén file wordpress sau khi đã up lên.

Xem hướng dẫn giải nến ở đây

2 15 9 22a

Khi giải nén sẽ có thư mục như trên ảnh.

Di chuyển các thư mục trong file wordpress ra ngoài Public_html ( không chuyển thư Wp-conten vì bên ngoài lúc đầu đã để lại thư mục này rồi)

Sau khi đã di chuyển vào thư mục Public_html truy cập vào web và xem kết quả

Chúc các bạn thành công !