Hướng dẫn cấu hình Two-Step Authentication trên DirectAdmin

Xác thực 2 yếu tố (Two-Step Authentication) là phương thức bảo mật được sử dụng rộng rãi. Thay vì trước kia dữ liệu chỉ được bảo vệ qua 1 lớp tường mỏng thì giờ đây thông tin người dùng được bảo mật qua 2 lớp cửa vững chắc.  Phương thức xác thực này chỉ người dùng được cấp quyền truy cập vào trang web hoặc ứng dụng sau khi trình bày thành công hai hoặc nhiều bằng chứng cho cơ chế xác thực. Bạn có thể sử dụng phương thức với số điện thoại, gmail, Google Authenticator,…

Bật Two-Step Authentication Trên Directadmin

Login vào tài khoản hosting -> Chọn Password
1 29 03 23

Chọn Two-Step Authentication
2 29 03 23

Hoặc  bạn có thể chọn chức năng ngoài trang chủ
3 29 03 23
Tạo xác thực mới
4 29 03 23

Nó sẽ tạo ra secret + QR Code để quét trên điện thoại
5 29 03 23

Sử dụng App Authenticator -> Chọn phương thức Quét mã QR và kết quả sau khi quét
6 29 03 23

Sử dụng code vừa nhận, tích vào phần yêu cầu xác thực khi đăng nhập -> Chọn Save
7 29 03 23

Hệ thống sẽ tự out ra link login hosting. Tại đây bạn nhập code mà App Authenticator đang cấp, mỗi khi login hosting sẽ đều cần phải xác thực phương thức này.
Lưu ý: Mã code sẽ được thay đổi liên tục mỗi 60s trên app
8 29 03 23

Chúc bạn thành công!