Cấu hình Trunking, Vlan trên CentOS

Nếu các Card mạng server CentOS của bạn kết nối với một Port trunking dưới switch và muốn chạy nhiều Vlan lên server thì bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Trunking/Vlan trên server nhé.

cau hinh trunking vlan centos1

Các bước thực hiện như sau

Interface kết nối đến port trên Switch là mode trunk thì chúng ta phải thực hiện cấu hình như sau.

Ví dụ ở đây chúng tôi sử dụng Card eth1 để nối trunking xuống switch.

Cấu hình interface vật lý /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

Nội dung:

DEVICE=eth1 TYPE=Ethernet BOOTPROTO=none ONBOOT=yes

Để cấu hình interface cho VLAN chúng ta tạo thêm virtual interface /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1.<vlan-id>

Nội dung:
DEVICE=eth1.10 #cấu hình Vlan 10 chạy trên card eth1 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes IPADDR=192.168.10.100 PREFIX=24 VLAN=yes
Lưu ý: virtual interface khi chúng ta cấu hình VLAN trên CentOS bắt buộc phải là dấu “.” ethX.<vlan-id>
Sau khi cấu hình xong, khởi động lại dịch vụ network của server:
#systemctl restart network
Chạy lệnh kiểm tra card mạng trên server:  #ip addr
Nếu đã thấy xuất hiện Virtual interface Vlan 10 vừa cấu hình thì đã hoàn tất.
Như vậy, Zhost đã hướng dẫn xong các bạn cách cấu hình Trunking và Vlan trên CentOS.
Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được trợ giúp.
Chúc các bạn thành công!