Hướng dẫn sửa lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation

Một số bản cập nhật của Windows gần đây (5/2018) gia tăng bảo mật nên ảnh hưởng tới ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop để connect vào Server hay VPS gặp lỗi như sau: Để khắc phục lỗi này các bạn có thể làm theo các bước dưới đây: Bước 1: Bấm phím Windows + R  và gõ […]

Read More

Hướng dẫn fix lỗi màn hình đen khi Remote Windows Server 2019

Hướng dẫn fix lỗi màn hình đen khi Remote Windows Server 2019 Truy cập vào Server 2019, Mở registry editor và chuyển hướng tới đường dẫn sau: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Terminal Server Client  Tạo mới một D-word (32-bit) đặt tên là UseURCP và giá trị kiểu decimal set là 0 Sau đó khởi động lại máy chủ và […]

Read More

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tại Zhost

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn Quý khách thanh toán cho dịch vụ đã đăng ký. Các bước thực hiện như sau. Xem thông tin hoá đơn cần thanh toán Đăng nhập vào Website quản lý dịch vụ:  https://id.zhost.vn Tại menu bên phải của Zhost ID –> Chọn đến Quản lý hóa đơn […]

Read More

Hướng dẫn thêm SSH Key trên dịch vụ Cloud VPS (Z-Cloud)

Một trong các phương thức đăng nhập vào Cloud VPS khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu. Mặc định mỗi VPS bạn sẽ đăng nhập vào bằng username root và mật khẩu root mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn lúc thuê VPS, tuy nhiên […]

Read More

Hướng dẫn thay đổi Hostname cho dịch vụ Cloud VPS (Z-Cloud)

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn đổi Hostname cho dịch vụ Cloud VPS. Các bước thực hiện như sau: Truy cập vào dịch vụ Cloud VPS Đăng nhập vào Zhost ID –> Chọn Dịch vụ của bạn. Chọn vào dịch vụ Cloud VPS mà bạn muốn thay đổi Hostname. Thay đổi Hostname […]

Read More

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Hosting trên Zhost ID

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn Quý khách thực hiện các thao tác đăng ký dịch vụ Cloud Hosting trên hệ thống Zhost ID. Các bước thực hiện như sau. Đăng nhập vào hệ thống Truy cập vào website https://id.zhost.vn đăng nhập bằng tài khoản Quý khách đã đăng ký trên hệ thống. […]

Read More