Hướng dẫn tạo tài khoản và kết nối FTP trên hosting DirectAdmin để upload dữ liệu

Tại bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn tạo tài khoản và kết nối FTP trên DirectAdmin.

Các bước thực hiện như sau:

Tạo tài khoản FTP

Tại giao diện DirectAdmin –> Chọn FTP Management

1 02 10 22

 

Chọn Create FTP Account để tạo tài khoản FTP mới.
5 02 10 22
Nhập các thông tin tạo tài khoản FTP như phía dưới.

2 02 10 22

Sẽ có 1 phần phân quyền cho tài khoản user đang tạo được truy cập ở vị trí nào

Trong đó:

  • Domain: Vị trí truy cập là thư mục Public_html của domain cần truy câp
  • Ftp: Vị trí truy cập là thư mục public_ftp
  • User: Vị trí truy cập là thư mục Public_html của user đăng nhập DA
  • Custom: tùy chọn vị trí có thể truy cập cho tài khoản

Chọn Create để tạo.

3 02 10 22

4 02 10 22

Kết nối FTP

Có rất nhiều phần mềm để kết nối FTP, ở đây Zhost sẽ sử dụng FileZilla để truy cập FTP

Mở FileZilla và nhập các thông số kết nối như hình dưới bao gồm:

  • Host: IP của Hosting DirectAdmin hoặc tên miền của website
  • Username: Là user FTP vừa tạo
  • Password: Nhập mật khẩu account FTP

Sau đó bấm Quickconnect để kết nối.

huong dan tao tai khoan va ket noi ftp tren hosting directadmin de upload du lieu5

Sau khi kết nối FTP thành công, bạn có thể upload/download code như bình thường.

Chúc các bạn thành công.