Hướng dẫn Renew SSL Let’s encrypt trên hosting DirectAdmin

Khi bạn cài đặt SSL miễn phí của Let’s encrypt, SSL sẽ có thời hạn 90 ngày. Các gói Hosting tại Zhost đều hỗ trợ gia hạn tự động trước khi SSL hết hạn gây lỗi truy cập website. Nhưng trong một vài trường hợp bạn quên không bật tự động gia hạn hoặc gia hạn lỗi, dưới dây là hướng dẫn giúp bạn gia hạn thủ công SSL trên DirectAdmin.

Tại giao diện quản trị Hosting DirectAdmin, truy cập vào mục quản lý SSL1 1

Lựa chọn mục cài đặt SSL từ Let’s encrypt –> Chọn các domain/sub domain cần gia hạn.

2 1a

2 2a

Sau khi Chọn Save đợi để thực hiện renew SSL.

Chúc thành công!