Bài viết này Zhost sẽ hướng dẫn bạn các thay đổi phiên bản PHP cho website trên Hosting DirectAdmin không sử dụng Cloud Linux. Các bước thực hiện như sau:

Đăng nhập vào DirectAdmin của bạn –> Chọn Domain Setup

Chọn Domain bạn muốn thay đổi phiên bản PHP

Chọn PHP version selector

Chọn phiên bản PHP phù hợp với Website của bạn –> Bấm Save.

Phiên bản PHP đã được thay đổi.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *