Hướng dẫn trỏ tên miền đã đăng ký tại Zhost

Trong hướng dẫn này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn quản lý các bản ghi DNS sau khi đăng ký tên miền thành công. Bạn thực hiện theo các bước sau.

Lưu ý: Để có thể trỏ (cấu hình) bản ghi cho tên miền ngay tại Zhost ID, hãy chắc chắn rằng phần Nameservers bạn sử dụng tùy chọn “Sử dụng Name Server mặc định của Zhost” hoặc khai báo DNS server của Zhost tại mục tùy chọn (ns1.zhost.vnns2.zhost.vn)

Truy cập vào trang cấu hình tên miền của Zhost tại đường dẫn https://tenmien.zhost.vn

Thông tin đăng nhập đã được Zhost gửi vào Email của bạn tại thời điểm đăng ký tên miền.

(Nếu bạn cần gửi lại thông tin đăng nhập tên miền, hay liên hệ với Zhost để được hỗ trợ)

huong-dan-dang-ky-ten-mien-zhost-05     huong-dan-dang-ky-ten-mien-zhost-02

Sau khi đăng nhập thành công vào trang cấu hình tên miền, bạn có thể cấu hình các bản ghi tại đây.

Mặc định, Zhost đã tạo cho bạn 02 bản ghi:

  • www --> Là bản ghi World Wide Web trỏ về địa chỉ IP Hosting hoặc VPS chứa website của bạn.
  • @ --> Là bản ghi đại diện cho tên miền chính của bạn (trong trường hơp này là zhost-test.online) trỏ về địa chỉ IP Hosting hoặc VPS chứa website của bạn.

Để sửa 02 bản ghi này bấm vào nút “Sửa” tại vị trí mỗi bản ghi.

huong-dan-tro-ten-mien-zhost-01

Nhập địa chỉ IPv4 bạn muốn cấu hình vào và bấm “Lưu cấu hình”

huong-dan-tro-ten-mien-zhost-02

Cấu hình đã được lưu thành công!

Bạn cần chờ đợi từ 05 phút đến chậm nhất 03 giờ để các bản ghi có hiệu lực.

huong-dan-tro-ten-mien-zhost-03

Kiểm tra bằng lệnh Ping sau khi cấu hình xong.

huong-dan-tro-ten-mien-zhost-05

Tương tự như vậy, nếu bạn muốn thêm các bản ghi mới, chỉ cần điền các thông tin vào dòng trống phía dưới bao gồm:

  • Host --> Điền tên bản ghi hoặc sub domain bạn muốn tạo
  • Loại --> Là loại bản ghi tên miền
  • Địa chỉ --> Là địa chỉ IP hoặc giá trị của bản ghi cần cấu hình
  • TTL --> Là thời gian tồn tại của bản ghi trên máy chủ DNS trung gian, thường để mặc định.

Sau khi nhập xong các thông số cho bản ghi mới --> Bấm “Lưu cầu hình”

huong-dan-tro-ten-mien-zhost-04

 

Zhost Chúc bạn thành công!