Hướng dẫn Export/Import MySQL Database nén Gzip

Trong bài này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh để Export và Import MySQL Database và nén Gzip để tối ưu dung lượng đối với các Database lớn.

Export Database:

mysqldump -u root -p database_name | gzip > database_name.sql.gz

 

Import Database:

zcat database_name.sql.gz | mysql -u root -p database_name

 

Chúc các bạn thành công!