Hướng dẫn đổi mật khẩu admin DirectAdmin

Tài khoản admin là loại tài khoản cao nhất trên một hệ thống DirectAdmin Control Panel. Vì vậy, việc bảo mật tài khoản admin là hết sức quản trọng đối với quản trị viên.

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn đổi mật khẩu tài khoản admin bằng hai phương thức là trên giao diện web và câu lệnh.

Phương thức 1: Đổi mật khẩu admin trên giao diện Web

Đăng nhập vào DirectAdmin –> Chọn Change Password

1a 28 09 22

Nhập Username: admin

Enter Password: nhập mật khẩu mới

Re-Enter Password: nhập lại mật khẩu mới

Lưu ý: Hãy lựa chọn một mật khẩu phức tạp để đảm bảo tính bảo mật (Chữ hoa/thường, số, ký tự đặc biệt…)

Bạn cũng có thể tạo một mật khẩu ngẫu nhiên tại website passwordsgenerator.net

2a 28 09 22

Nhập mật khẩu xong –> Bấm Submit

Mật khẩu đã được đổi thành công.

huong dan doi mat khau admin directadmin 3

Phương thức 2: Đổi mật khẩu admin bằng câu lệnh

Trường hợp bạn quên mật khẩu admin và không thể đăng nhập được vào giao diện web DirectAdmin, bạn có thể sử dụng câu lệnh để thay đổi mật khẩu.

SSH vào VPS của bạn

Sử dụng lệnh sau để đổi mật khẩu:

$ passwd admin 

Nhập mật khẩu cho tài khoản admin và bấm enter (như hình dưới)

huong dan doi mat khau admin directadmin 4

Chúc các bạn thành công!