Triển khai Website bằng mã nguồn WordPress trên cPanel

3a 21.06.2024

Đăng Nhập Vào Cpanel

7 21.06.2024

*Lưu ý:
1. Hãy đảm bảo rằng tên miền của bạn đã được trỏ đúng IP về Hosting hoặc VPS của bạn. (ở đây tên miền của tôi đã trỏ đúng về IP Hosting của mình là 103.173.66.99)
4a 21.06.2024
2. Tải bản code wordpress đã được phát hành tại linkhttps://wordpress.org/download/releases/ ở đây tôi sẽ sử dựng phiên bản mới nhất là wordpress-6.5.4.tar

Các Bước Tạo Website WordPress 

I. Tạo tài khoản Database

Tìm mục MySQL Databases5a 21.06.2024

Điền thông tin phần Create New Database

6a 21.06.2024

Điền thông tin phầ  MySQL User – Add New User7a 21.06.2024

Kết nối tài khoản Databse với tài khoản MySQL

8a 21.06.2024

9a 21.06.2024Nhận thông báo kết nối thành công
10a 21.06.2024

II. Up code wordpress lên cPanel

Tìm mục Files -> File Manager

11 a 21.06.2024

*Lưu ý: Đối Với cPanel folder public_html sẽ là đường dẫn chính của domain chính của hosting, các domain tiếp theo được tạo trên cPanel sẽ tự tạo ra đường dẫn riêng cho riêng nó.

Truy cập public_html -> Chọn upload (đẩy file code wordpress)12a 21.06.2024

Chuột phải chọn Extract file -> nó sẽ giải nén ra folder wordpress -> Bạn move tất cả nội dung trong folder wordpress ra folder public_html

13a2 21.06.2024

 

III. Kết nối Code với Database

Mở trình duyệt -> truy cập website -> chọn ngôn ngữ và tiếp tục.

14a 21.06.2024

Tiến hành kết nối Code và Database
15a 21.06.2024

Điền thông tin database và user đã tạo ở phần I

16a 21.06.2024

Bắt đầu cài đặt

17a 21.06.2024

Tạo thông tin quản trị website

18a 21.06.2024

Cài đặt thành công

19a 21.06.2024

Hoàn Tất.