Tạo Website WordPress Trên CyberPanel

LiteSpeed Cache for WordPress

Đăng Nhập Vào CyberPanel
3 24.06.2024

*Lưu ý:
1. Hãy đảm bảo rằng tên miền của bạn đã được trỏ đúng IP về Hosting hoặc VPS của bạn. (ở đây tên miền của tôi đã trỏ đúng về IP Hosting của mình là 103.152.164.199)
10 24.06.2024
2. Tải bản code wordpress đã được phát hành tại linkhttps://wordpress.org/download/releases/ ở đây tôi sẽ sử dựng phiên bản mới nhất là wordpress-6.5.4.tarI. Tạo User

I. Tạo User

 • First Name: Tên bất kỳ (không để dấu)
 • Last Name: Tên bất kỳ (không để dấu)
 • Email: Email quản lý website
 • Select ACL: Ở đây các bạn sẽ lựa chọn account quản lý (hoặc có thể tạo các tài khoản user quyền chình nó hoặc tạo với quyền, cấp bậc quyền user tuỳ nhu cầu.)
 • Username: Tên user
 • Password: Mật khẩu

4 24.06.2024

5 24.06.2024

II. Tạo Website

 • Select Package: Chọn package bạn muốn cấp cho trang web
 • Select Owner: Chọn người bạn muốn cấp quyền cho quản lý trang web, mặc định admin luôn có quyền quản lý.
 • Domain Name: Nhập vào tên miền
 • Email: Địa chỉ Email.
 • Select PHP: Chọn phiên bản PHP cho trang web (cái này có thể thay đổi sau).
 • SSL: Nếu check vào phần SSL thì cyberpanel sẽ tự đăng ký SSL của Let’s Encrypt. (Bạn sẽ gặp lỗi tạo SSL nếu tên miền chưa trỏ về máy chủ)
 • DKIM: Nếu bạn check phần này, Cyberpanel sẽ tự tạo DKIM cho email tên miền.
 • Open_basedir: bật open_basedir để bảo vệ website tốt hơn.

6 24.06.2024

7 24.06.2024

III. Tạo tài khoản Database

 • Select Website: Lựa chọn website tương ứng cần tạo cơ sở dữ liệu
 • Database Name: Tên cơ sở dữ liệu
 • User Name: Tên user được add các quyền cơ bản vào cơ sở dữ liệu
 • Password: Mật khẩu cơ sở dữ liệu (Chọn Generate để tạo mật khẩu mạnh ngẫu nhiên.)

8 24.06.2024

9 24.06.2024

IV. Up code WordPress lên CyberPanel

Tìm đến mục Websites -> List Websites -> Chọn File Manager

11 24.06.2024

Truy cập thư mục public_html -> Chọn Upload -> Choose Files -> Chọn file code wordpress bạn đã tải về -> Upload
12 24.06.2024

Chuột phải vào file chọn Extract (Nó sẽ giải nén ra một thư mục tên là wordpress, bạn hãy di chuyển tất cả nội dung trong đó ra thư mục public_html)

13 24.06.2024

V. Khởi tạo Website

Ở phần này chúng ta sẽ cài đặt website và kết nối database vs code.

Truy cập website trên trình duyệt (Giao diện sẽ hiện ra các mục cài đặt website.)

14 24.06.2024

Kết nối database với code

15 24.06.2024

Điền Thông tin database name và user name đã tạo trước đó

16 24.06.2024

17 24.06.2024

Cài đặt thông tin website và tài khoản quản trị website

18 24.06.2024

Khởi tạo website hoàn tất

19 24.06.2024

 

Hoàn Tất Tạo Website WordPress Trên CyberPanel.