Cài SSL Miễn Phí Cho Website WordPress Trên cPanel

1 02.07.2024

Đăng Nhập Vào Cpanel

3 02.07.2024

 

I. Cài Đặt SSL Miễn Phí

Tìm mục Security => Chọn Let’s Encrypt™ SSL

4 02.07.2024

Tìm đến đúng tên miền bạn muốn cài SSL => Chọn Issue

5 02.07.2024

Chọn bản ghi cài SSL miễn phí, ở đây tôi chỉ trỏ bản ghi mặc định tên miền docs.zhost.com.vn chứ không trỏ bản ghi cho mail, www nên sẽ không tích chọn. Loại chứng chỉ nên chọn là RSA 4096-bit vì độ dài và tính bảo mật cao so với RSA 2048-bit (mặc định) => Chọn Issue

6 02.07.2024

cài SSL miễn phí thành công

7 02.07.2024

II. Kiểm Tra Kết Quả

Truy cập trình duyệt với website của bạn => Chọn View site infomation => Connection is secure => Certificate is valid

Ở đây bạn sẽ xem được chứng chỉ đã được cài trên website và thời hạn sử dụng chứng chỉ.

8 02.07.2024

 

Hoàn Tất Cài SSL Miễn Phí.