SELinux là gì? Cách vô hiệu hóa SELinux trên CentOS

SELinux là gì? SELinux (Security-Enhanced Linux) là một module bảo mật ở nhân của Linux, cung cấp cơ chế hỗ trợ các chính sách bảo mật kiểm soát truy cập (access control) , bao gồm các điều khiển truy nhập bắt buộc theo phong cách Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (MAC). SELinux Modes SELinux có 3 […]

Read More