Cấu hình Nginx làm HTTP Load Balancer cho Apache (CentOS 7)

Nginx Load Balancer là gì? Cân bằng tải (Load balancing) là một kỹ thuật thường dùng để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tối đa hóa thông lượng, giảm độ trễ về đảm bảo tính chịu lỗi. Trong bài trước, Zhost đã hướng dẫn các bạn cấu hình Nginx sử dụng như là […]

Read More

Cấu hình Virtual Host cho Nginx (CentOS – Ubuntu)

Trong bài viết trước, Zhost đã hướng dẫn các bạn cấu hình Virtual host cho Apache. Vậy để chạy nhiều website trên cùng Web server Nginx, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình Virtual host cho Nginx. Các bước cấu hình Virtual host cho Nginx trên Mô hình Lab Trong bài lab […]

Read More

Cấu hình Nginx Proxy Caching (CentOS 7)

Nginx Caching là gì? Caching là một trong những kỹ thuật đơn giản mà hiệu quả để tăng tốc độ tải website, đặc biệt là khi Nginx đóng vai trò Reverse Proxy. Sử dụng cache có thể làm giảm đáng kể tài nguyên tiêu thụ của hệ thống, đồng thời làm tăng trải nghiệm cho […]

Read More

Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache (CentOS 7)

Reserse proxy là gì? Apache và Nginx là 2 hệ thống Web server phổ biến và được sử dụng rộng dãi trong nhiều hệ thống lớn với ưu điểm chung đều là các phần mềm OpenSource. Apache nổi tiếng làm việc hiệu quả với những xử lý động như PHP,… Nginx có điểm mạnh là […]

Read More