Cấu hình Nginx làm HTTP Load Balancer cho Apache (CentOS 7)

Nginx Load Balancer là gì? Cân bằng tải (Load balancing) là một kỹ thuật thường dùng để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tối đa hóa thông lượng, giảm độ trễ về đảm bảo tính chịu lỗi. Trong bài trước, Zhost đã hướng dẫn các bạn cấu hình Nginx sử dụng như là […]

Read More