Chạy lệnh sudo trên Linux không cần nhập mật khẩu

Nếu User trên Linux của bạn không phải là tài khoản root. Để chạy các lệnh với quyền truy cập của Root bạn phải gõ thêm tiền tố sudo ở đầu. Mặc định, Linux sẽ hỏi mật khẩu của bạn khi thực thi lệnh lần đầu tiên. Trong bài viết này, Zhost sẽ hương dẫn […]

Read More

Cài đặt LEMP trên CentOS 7

LEMP LÀ GÌ? CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT LEMP TRÊN CENTOS 7 CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG Hãy chắc chắn rằng server CentOS 7 của bạn đang được cập nhật mới nhất, hoặc gõ lệnh sau để cập nhật và cài phần mềm cần thiết: yum update -y && yum install nano yum-utils -y Vô hiệu hoá […]

Read More

Cài đặt LAMP trên CentOS 7

LAMP LÀ GÌ? LAMP stack là một bộ phần mềm sửa dụng trên Linux (L) bao gồm Apache (A), Mysql (M) và PHP (P), được các developer dùng phổ biến khi viết ứng dụng web bằng PHP trên Linux. Linux Linux là lớp đầu tiên trong stack. Hệ điều hành này là cơ sở nền […]

Read More

Đổi Port SSH mặc định trên VPS/Server Linux

Theo mặc định, cổng (Port) 22 được sử dụng cho kết nối SSH đến VPS/Server Linux. Bởi lẽ đó nên sẽ là mục tiêu tấn công của rất nhiều bot để dò mật khẩu root (SSH) của VPS nếu không được bảo mật hay thay đổi. Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn các […]

Read More