Hướng dẫn fix lỗi error 500 internal server

Nguyên nhân gây ra lỗi có nhiều nguyên nhân như: Hỏng tập tin .htaccess Xung đột Plugin Giới hạn bộ nhớ PHP Lỗi phàn mềm máy chủ websever như PHP, Apache, open litespeed,…. Lỗi code Có rất nhiều nguyên nhân nữa Sau đây Zhost sẽ hướng dẫn xử lý lỗi Error 500 với nhưng nguyên […]

Read More

Hướng dẫn Renew SSL Let’s encrypt trên hosting DirectAdmin

Khi bạn cài đặt SSL miễn phí của Let’s encrypt, SSL sẽ có thời hạn 90 ngày. Các gói Hosting tại Zhost đều hỗ trợ gia hạn tự động trước khi SSL hết hạn gây lỗi truy cập website. Nhưng trong một vài trường hợp bạn quên không bật tự động gia hạn hoặc gia […]

Read More

Hướng dẫn chuyển đổi non-www sang www và ngược lại trong file .htaccess

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn chuyển hướng website truy cập có www và ngược lại. Các bước thực hiện như sau: Truy cập file manager của Hosing –> Mờ và thêm nội dung phía dưới vào file .htaccess Chuyển hướng www sang non-www RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.zhost.vn RewriteRule ^.*$ https://zhost.vn%{REQUEST_URI} […]

Read More

Hướng dẫn xóa domain trên DirectAdmin

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn xoá một domain trên Hosting DirectAdmin khi không sử dụng. Chọn vào Domain Setup Chọn tên miền cần xóa xong chọn Delete để xóa Sau khi xóa tất cả dữ liệu của tên miền đó sẽ bị xóa. Nếu tên miền bạn muốn xoá là […]

Read More

Hướng dẫn tạo lịch backup tự động trên DirectAdmin

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo lịch backup tự động trên Hosting DirectAdmin. Yêu cầu, bạn phải có quyền cao nhất trên hosting (admin), thông thường áp dụng cho các khách hàng đăng ký dịch vụ VPS và cài đặt DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau: Đăng nhập […]

Read More

Hướng chỉnh sửa domain trên DirectAdmin

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa domain trên Hosting DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau: Đăng nhập tài khoản Hosting của bạn –> chọn Domain Setup Chọn Rename Domain Chọn tên miền cần chỉnh sửa và nhập tên miền mới –> Bấm Rename Tên miền đã được chỉnh sửa. […]

Read More