Cài đặt LAMP trên CentOS 7

LAMP LÀ GÌ? LAMP stack là một bộ phần mềm sửa dụng trên Linux (L) bao gồm Apache (A), Mysql (M) và PHP (P), được các developer dùng phổ biến khi viết ứng dụng web bằng PHP trên Linux. Linux Linux là lớp đầu tiên trong stack. Hệ điều hành này là cơ sở nền […]

Read More

Đổi Port SSH mặc định trên VPS/Server Linux

Theo mặc định, cổng (Port) 22 được sử dụng cho kết nối SSH đến VPS/Server Linux. Bởi lẽ đó nên sẽ là mục tiêu tấn công của rất nhiều bot để dò mật khẩu root (SSH) của VPS nếu không được bảo mật hay thay đổi. Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn các […]

Read More