Hướng dẫn Export/Import MySQL Database nén Gzip

Trong bài này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh để Export và Import MySQL Database và nén Gzip để tối ưu dung lượng đối với các Database lớn. Export Database: mysqldump -u root -p database_name | gzip > database_name.sql.gz   Import Database: zcat database_name.sql.gz | mysql -u root -p database_name   […]

Read More

Hướng dẫn thêm SSH Key trên dịch vụ Cloud VPS (Z-Cloud)

Một trong các phương thức đăng nhập vào Cloud VPS khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu. Mặc định mỗi VPS bạn sẽ đăng nhập vào bằng username root và mật khẩu root mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn lúc thuê VPS, tuy nhiên […]

Read More

Hướng dẫn thay đổi Hostname cho dịch vụ Cloud VPS (Z-Cloud)

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn đổi Hostname cho dịch vụ Cloud VPS. Các bước thực hiện như sau: Truy cập vào dịch vụ Cloud VPS Đăng nhập vào Zhost ID –> Chọn Dịch vụ của bạn. Chọn vào dịch vụ Cloud VPS mà bạn muốn thay đổi Hostname. Thay đổi Hostname […]

Read More

Cấu hình Nginx làm HTTP Load Balancer cho Apache (CentOS 7)

Nginx Load Balancer là gì? Cân bằng tải (Load balancing) là một kỹ thuật thường dùng để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tối đa hóa thông lượng, giảm độ trễ về đảm bảo tính chịu lỗi. Trong bài trước, Zhost đã hướng dẫn các bạn cấu hình Nginx sử dụng như là […]

Read More

Cấu hình Virtual Host cho Nginx (CentOS – Ubuntu)

Trong bài viết trước, Zhost đã hướng dẫn các bạn cấu hình Virtual host cho Apache. Vậy để chạy nhiều website trên cùng Web server Nginx, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình Virtual host cho Nginx. Các bước cấu hình Virtual host cho Nginx trên Mô hình Lab Trong bài lab […]

Read More