Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn xoá một domain trên Hosting DirectAdmin khi không sử dụng.

Khi hosting chỉ chứa 01 tên miền –> Với trường hợp này chọn vào Domain Setup

Khi trong hosting đang chứa nhiều tên miền –> trường hợp này chọn Domain Administration

Chọn 1 trong 2 trường hợp trên sẽ xuất hiện như ảnh dưới

Chọn tên miền cần xóa xong chọn Delete để xóa

Sau khi xóa tất cả dữ liệu của tên miền đó sẽ bị xóa.

Nếu tên miền bạn muốn xoá là tên miền chính trong hosing (tên miền chính được bôi đen đậm) thì ta cần làm thêm một bước là Set tên miền chính cho một domain khác sau khi set xong quay lại bước xóa tên miền như bình thường.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *