Từ tài khoản Đại lý (Reseller) trên Hosting DirectAdmin có thể tạo ra nhiều tài khoản con và có thể chia cấu hình cho từng tài khoản. Bài viết này Zhost sẽ hướng dẫn các bạn tạo gói dịch vụ (Package) và tài khoản người dùng mới.

Tạo Package

Để tạo được User trước tiên ta phải tạo gói dịch vụ (Package) trước để giới hạn các thông số cho User.

Đăng nhập vào DirectAdmin bằng tài khoản Reseller –> Chọn Manage User Packages

Chọn Add Package
Thiết lập các thông số giới hạn cho Package –> Save.

Thêm người dùng mới

Tại giao diện DirectAdmin –> chọn Add New User

Nhập các thông tin cho user mới theo như hình dưới –> Bấm Submit

Chúc các bạn thành công nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *