Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn cách thêm domain vào Hosting DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau:

Đăng nhập vào DirectAdmin

Trường hợp 1: Khi trong Hosting đang chứa 1 tên miền

Với trường hợp này bấm vào Domain Setup

Trường hợp 2: Khi trong user đấy đang chứa nhiều tên miền

Ở trường hợp 2 chọn Domain Administration

Chọn 1 trong 2 trường hợp trên sẽ xuất hiện như ảnh dưới. Bấm chọn Add Another Domain  để Thêm tên miền mới.

Nhập tên miền mới và bấm  Create.

Tên miền đã được tạo thành công và sẽ hiển thị trong danh sách tên miền.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *