Reseller hosting hay còn gọi là các Đại lí hosting là một loại hình của web hosting. Tài khoản Đại lý có thể tạo ra các tài khoản Hosting nhỏ hơn dành cho người dùng cuối. Các đại lí này sẽ mua tài khoản Reseller từ các nhà cung cấp rồi bán lại cho khách hàng để tạo lợi nhuận cho mình.

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn tạo Package và tài khoản Reseller trên DirectAdmin.

Tạo Reseller Package

Đăng nhập vào DirectAdmin với tài khoản Admin –> Chọn Manage Reseller Packages

Chọn Add Package để tạo Package mới.

Cấu hình các thông số giới hạn cho Package Reseller –> Save

Tạo tài khoản Reseller

Tại giao diện DirectAdmin –> Create Reseller

Nhập các thông tin cho Reseller –> Submit

Chúc mọi người thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *