Bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn tạo Subdomain trên Hosting DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau:

Đăng nhập vào DirectAdmin –> Chọn Subdomain Management

Nhập tên Subdomain muốn tạo –> Bấm Create

Subdomain đã được tạo thành công, để kiểm tra bạn hay thực hiện truy cập vào File manager theo đường dẫn domains/dommain/public_html 

Subdomain được tạo sẽ nằm trong thư mục public_html bây giờ chúng ta có thể up code và để trong thư mục của Subdomain.

Chúc các bạn thành công!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *