Tạo Databases

Đăng nhập vào DirectAdmin –> Chọn MySQL Management

Create new Database để tạo Database mới

Nhập các thông tin khởi tạo Database mới như hình dưới –> Bấm Create

Tạo Database mới thành công, sẽ xuất hiện bảng thông tin, bạn hãy lưu lại thông tin này để cấu hình vào trong code.

Import dữ liệu vào Database

Tuy cập vào MySQL Management –> phpMyAdmin


Đăng nhập với use và password đã tạo ở trên để vào phpMyAdmin

Tại giao diện phpMyAdmin thực hiện Import Database theo các bước sau:

  • Chọn DB cần import dữ liệu
  • Chọn vào tab Import
  • Chọn file .sql chứa dữ liệu
  • Bấm Go để thực hiện Import

Export Database

Tại giao diện phpMyAdmin thực hiện các bước sau để Export Database:

  • Chọn Database cần Export
  • Chọn Tab Export
  • Method – chọn Quick
  • Bấm Go để thực hiện Export

Chúc mọi người thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *